1996-12-17 21:00:02# 121. lþ.#F 47.#8+2. fundur. Póstþjónusta., til 00:35:32| F gert 18 9:21
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur

Póst- og fjarskiptastofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 149. mál. --- Þskj. 164, nál. 374 og 382, brtt. 375.

og

Fjarskipti, frh. 2. umr.

Stjfrv., 150. mál (heildarlög). --- Þskj. 165, nál. 372, 373 og 384.

og

Póstþjónusta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 151. mál (heildarlög). --- Þskj. 166, nál. 376, 383 og 401, brtt. 377.

[21:00]

Frsm. 2. minni hluta samgn. (Ragnar Arnalds):


[21:25]

Kristján Pálsson:


[21:40]

Frsm. minni hluta samgn. (Guðmundur Árni Stefánsson) (andsvar):


[21:43]

Kristján Pálsson (andsvar):


[21:45]

Frsm. minni hluta samgn. (Guðmundur Árni Stefánsson) (andsvar):


[21:47]

Kristján Pálsson (andsvar):


[21:48]

Útbýting þingskjals:

[21:48]

Ögmundur Jónasson:


[22:14]

Rannveig Guðmundsdóttir (um fundarstjórn):


[22:17]

Forseti (Guðni Ágústsson):


[22:18]

Svavar Gestsson (um fundarstjórn):


[22:21]

Rannveig Guðmundsdóttir (um fundarstjórn):


[22:23]

Forseti (Guðni Ágústsson):


[22:24]

Kristín Halldórsdóttir (um fundarstjórn):


[22:26]

Ásta R. Jóhannesdóttir (um fundarstjórn):


[22:28]

Frsm. meiri hluta samgn. (Einar K. Guðfinnsson) (um fundarstjórn):


[22:29]

Forseti (Guðni Ágústsson):


[22:30]

Svavar Gestsson:


[23:09]

Frsm. meiri hluta samgn. (Einar K. Guðfinnsson) (andsvar):


[23:12]

Svavar Gestsson (andsvar):


[23:14]

Frsm. meiri hluta samgn. (Einar K. Guðfinnsson) (andsvar):


[23:15]

Svavar Gestsson (andsvar):


[23:15]

Útbýting þingskjala:

[23:16]

Steingrímur J. Sigfússon:


[23:51]

Svavar Gestsson (um fundarstjórn):


[23:52]

Forseti (Guðmundur Árni Stefánsson):


[23:53]

Svavar Gestsson (um fundarstjórn):


[23:53]

Össur Skarphéðinsson (um fundarstjórn):


[23:55]

Kristín Halldórsdóttir (um fundarstjórn):


[23:57]

Forseti (Guðmundur Árni Stefánsson):


[23:58]

Rannveig Guðmundsdóttir (um fundarstjórn):


[00:01]

Forseti (Guðmundur Árni Stefánsson):


[00:02]

Útbýting þingskjals:

[00:02]

Össur Skarphéðinsson: