1996-12-18 15:04:09# 121. lþ.#F 49.#3+2. fundur. Póstþjónusta., til 15:53:09| F gert 10 11:23
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur

Póst- og fjarskiptastofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 149. mál. --- Þskj. 164, nál. 374 og 382, brtt. 375.

og

Fjarskipti, frh. 2. umr.

Stjfrv., 150. mál (heildarlög). --- Þskj. 165, nál. 372 og 384, brtt. 373.

og

Póstþjónusta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 151. mál (heildarlög). --- Þskj. 166, nál. 376, 383 og 401, brtt. 377.

[15:05]

Lúðvík Bergvinsson:


[15:36]

Frsm. meiri hluta samgn. (Einar K. Guðfinnsson) (andsvar):


[15:38]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[15:41]

Frsm. meiri hluta samgn. (Einar K. Guðfinnsson) (andsvar):


[15:43]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[15:44]

Samgönguráðherra (Halldór Blöndal) (andsvar):


[15:46]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[15:48]

Samgönguráðherra (Halldór Blöndal) (andsvar):


[15:50]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[15:52]

Útbýting þingskjala: