1996-12-20 14:30:58# 121. lþ.#F 53.#11. fundur. Fjárlög 1997., til 19:43:16| L gert 21 10:56
[prenta uppsett í dálka] 53. fundur

Fjárlög 1997, frh. 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 364, frhnál. 453 og 464, brtt. 419, 426, 427, 428, 429, 430, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 452, 459, 463, 465, 469, 470, 471, 472, 473, 476 og 479.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:29]

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 446, 469--473, 476 og 479. --- Afbrigði samþ. með 49 shlj. atkv.

[14:31]

Gísli S. Einarsson:


[15:07]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[15:08]

Gísli S. Einarsson (andsvar):


[15:10]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[15:12]

Útbýting þingskjala:

[15:12]

Sturla Böðvarsson:


[15:44]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[15:46]

Sturla Böðvarsson (andsvar):


[15:48]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[15:51]

Sturla Böðvarsson (andsvar):


[15:53]

Menntamálaráðherra (Björn Bjarnason) (andsvar):


[15:55]

Sturla Böðvarsson (andsvar):


[15:57]

Menntamálaráðherra (Björn Bjarnason) (andsvar):


[16:00]

Sturla Böðvarsson (andsvar):


[16:02]

Útbýting þingskjala:

[16:02]

Forseti (Guðmundur Árni Stefánsson):


[16:03]

Hjörleifur Guttormsson:


[17:12]

Útbýting þingskjals:

[17:13]

Svavar Gestsson:


[17:33]

Útbýting þingskjals:

[17:33]

Menntamálaráðherra (Björn Bjarnason) (andsvar):


[17:35]

Svavar Gestsson (andsvar):


[17:37]

Menntamálaráðherra (Björn Bjarnason) (andsvar):


[17:37]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[17:42]

Svavar Gestsson (andsvar):


[17:44]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[17:46]

Svavar Gestsson (andsvar):


[17:47]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[17:49]

Svavar Gestsson (andsvar):


[17:51]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[17:52]

Guðný Guðbjörnsdóttir:


[18:08]

Landbúnaðarráðherra (Guðmundur Bjarnason):


[18:23]

Egill Jónsson:


[18:34]

Útbýting þingskjala:

[18:35]

Hjálmar Jónsson:


[18:42]

Ögmundur Jónasson:


[18:53]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[18:55]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[18:57]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[18:59]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[19:01]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


[19:02]

Össur Skarphéðinsson:


[19:35]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[19:37]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[19:39]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[19:41]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):