Útbýting 121. þingi, 45. fundi 1996-12-16 18:07:01, gert 9 9:2

Fjarskipti, 150. mál, nál. meiri hluta samgn., þskj. 372; brtt. meiri hluta samgn., þskj. 373.

Póst- og fjarskiptastofnun, 149. mál, nál. meiri hluta samgn., þskj. 374; brtt. meiri hluta samgn., þskj. 375.

Póstþjónusta, 151. mál, nál. meiri hluta samgn., þskj. 376; brtt. meiri hluta samgn., þskj. 377.