Útbýting 121. þingi, 52. fundi 1996-12-19 22:43:32, gert 17 9:56

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997, 119. mál, brtt. heilbrrh., þskj. 455.