Útbýting 121. þingi, 52. fundi 1996-12-20 03:18:52, gert 17 9:56

Fjárlög 1997, 1. mál, frhnál. minni hluta fjárln., þskj. 464.