Útbýting 121. þingi, 53. fundi 1996-12-20 10:01:30, gert 22 16:37

Fjárlög 1997, 1. mál, brtt. meiri hluta fjárln., þskj. 446.