Útbýting 121. þingi, 53. fundi 1996-12-20 12:51:57, gert 22 16:37

Fjárlög 1997, 1. mál, brtt. SvG, þskj. 469; brtt. GGuðbj o.fl., þskj. 470, 471, 472, 473; brtt. JónK og StB, þskj. 476.