Útbýting 121. þingi, 53. fundi 1996-12-20 13:58:18, gert 22 16:37

Fjárlög 1997, 1. mál, brtt. RG o.fl., þskj. 479.

Landsvirkjun, 175. mál, brtt. 1. minni hluta iðnn., þskj. 468.