Útbýting 121. þingi, 53. fundi 1996-12-20 15:12:01, gert 21 10:56

Flugmálaáætlun árin 1996--1999 vegna ársins 1997, 257. mál, stjtill. (samgrh.), þskj. 488.

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, 256. mál, stjfrv. (forsrh.), þskj. 487.