Útbýting 121. þingi, 53. fundi 1996-12-20 17:12:57, gert 22 16:37

Samningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997, 248. mál, nál. minni hluta utanrmn., þskj. 477.