Útbýting 121. þingi, 53. fundi 1996-12-20 17:33:34, gert 22 16:37

Almenn hegningarlög, 258. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 490.