Dagskrá 121. þingi, 94. fundi, boðaður 1997-03-19 23:59, gert 20 8:17
[<-][->]

94. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis miðvikudaginn 19. mars 1997

að loknum 93. fundi.

---------

  1. Alþjóðasamþykkt um starfsfólk með fjölskylduábyrgð, þáltill., 199. mál, þskj. 225. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
  2. Uppsögn starfs af hálfu atvinnurekanda, þáltill., 200. mál, þskj. 226. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
  3. Virðisaukaskattur, stjfrv., 437. mál, þskj. 746. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
  4. Uppgjör á vangoldnum söluskatti, stjfrv., 438. mál, þskj. 747. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
  5. Bókhald, stjfrv., 446. mál, þskj. 758. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
  6. Læsivarðir hemlar í bifreiðum, þáltill., 209. mál, þskj. 248. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
  7. Stimpilgjald, frv., 386. mál, þskj. 678. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
  8. Rannsóknir innan efnahagslögsögunnar, þáltill., 387. mál, þskj. 679. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
  9. Umgengni um nytjastofna sjávar, þáltill., 390. mál, þskj. 684. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)