Fundargerð 121. þingi, 43. fundi, boðaður 1996-12-13 10:30, stóð 10:30:09 til 02:40:30 gert 14 9:23
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

43. FUNDUR

föstudaginn 13. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:33]

Útbýting þingskjala:


Fjárlög 1997, 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 331 og 334, brtt. 332.

[10:34]

[12:03]

Útbýting þingskjala:

[12:26]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 12:27]

[13:30]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[13:30]


Málefni fatlaðra, frh. 1. umr.

Stjfrv., 228. mál (yfirtaka sveitarfélaga o.fl.). --- Þskj. 308.

[13:32]


Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 57. mál (heildarlög). --- Þskj. 57, nál. 301, 317 og 320, brtt. 302.

[13:33]


Fjárlög 1997, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 331 og 334, brtt. 332, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 og 353.

[13:53]

[Fundarhlé. --- 14:27]

[14:39]

[17:26]

Útbýting þingskjala:

[19:21]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:22]

[20:31]

[23:04]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 4.--5. mál.

Fundi slitið kl. 02:40.

---------------