Fundargerð 121. þingi, 47. fundi, boðaður 1996-12-17 23:59, stóð 14:08:55 til 00:36:33 gert 18 0:46
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

47. FUNDUR

þriðjudaginn 17. des.,

að loknum 46. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[14:09]

[14:19]

Útbýting þingskjala:


Lögskráning sjómanna, 3. umr.

Stjfrv., 203. mál (öryggisfræðsla). --- Þskj. 229.

Enginn tók til máls.

[14:20]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 392).


Listamannalaun, 3. umr.

Stjfrv., 135. mál (markmið, greiðslufyrirkomulag o.fl.). --- Þskj. 389.

Enginn tók til máls.

[14:20]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 393).


Höfundalög, 3. umr.

Stjfrv., 62. mál (EES-reglur). --- Þskj. 62.

Enginn tók til máls.

[14:21]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 394).


Veiting ríkisborgararéttar, 3. umr.

Stjfrv., 121. mál (fyrra stjfrv.). --- Þskj. 390.

Enginn tók til máls.

[14:22]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 395).


Vörugjald, 3. umr.

Stjfrv., 142. mál (gjaldflokkar, lækkun gjalda). --- Þskj. 386, brtt. 391.

[14:23]

[14:24]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 396).


Þróunarsjóður sjávarútvegsins, 3. umr.

Stjfrv., 181. mál. --- Þskj. 387.

Enginn tók til máls.

[14:26]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 397).


Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997, frh. 2. umr.

Stjfrv., 119. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 130, nál. 328 og 368, brtt. 329.

[14:28]

[16:02]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.


Póst- og fjarskiptastofnun, 2. umr.

Stjfrv., 149. mál. --- Þskj. 164, nál. 374 og 382, brtt. 375.

og

Fjarskipti, 2. umr.

Stjfrv., 150. mál(heildarlög). --- Þskj. 165, nál. 372 og 384, brtt. 373.

og

Póstþjónusta, 2. umr.

Stjfrv., 151. mál (heildarlög). --- Þskj. 166, nál. 376 og 383, brtt. 377.

[16:03]

[16:20]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.


Umræður utan dagskrár.

Schengen-samstarfið.

[17:05]

Málshefjandi var Hjörleifur Guttormsson.

[17:43]

Útbýting þingskjala:


Póst- og fjarskiptastofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 149. mál. --- Þskj. 164, nál. 374 og 382, brtt. 375.

og

Fjarskipti, frh. 2. umr.

Stjfrv., 150. mál (heildarlög). --- Þskj. 165, nál. 372 og 384, brtt. 373.

og

Póstþjónusta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 151. mál (heildarlög). --- Þskj. 166, nál. 376, 383 og 401, brtt. 377.

[17:44]

[18:22]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 18:53]

[21:00]

[21:48]

Útbýting þingskjala:

[23:15]

Útbýting þingskjala:

[00:02]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 5., 11. og 13. mál.

Fundi slitið kl. 00:36.

---------------