Fundargerð 121. þingi, 90. fundi, boðaður 1997-03-13 10:30, stóð 10:30:05 til 23:31:14 gert 13 23:46
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

90. FUNDUR

fimmtudaginn 13. mars,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Umræður utan dagskrár.

Samkomulag um stækkun verksmiðju Íslenska járnblendifélagsins hf. og um breytingu á eignaraðild.

[10:34]

Málshefjandi var iðnaðarráðherra, Finnur Ingólfsson.


Brunavarnir og brunamál, 3. umr.

Stjfrv., 346. mál (yfirstjórn). --- Þskj. 738.

Enginn tók til máls.

[11:11]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 748).


Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 409. mál. --- Þskj. 706.

[11:14]

[Fundarhlé. --- 12:10]

[13:17]

[15:19]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjárfestingarbanki atvinnulífsins, 1. umr.

Stjfrv., 408. mál. --- Þskj. 705.

og

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, 1. umr.

Stjfrv., 407. mál. --- Þskj. 704.

[16:57]

[18:56]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:01]

[20:32]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lánasjóður landbúnaðarins, 1. umr.

Stjfrv., 424. mál. --- Þskj. 728.

[22:16]

[23:30]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá var tekið 6. mál.

Fundi slitið kl. 23:31.

---------------