Fundargerð 121. þingi, 100. fundi, boðaður 1997-04-07 13:00, stóð 13:00:01 til 13:13:15 gert 7 13:21
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

100. FUNDUR

mánudaginn 7. apríl,

kl. 1 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:01]

Útbýting þingskjala sem tilkynnt var um á 99. fundi, föstudaginn 4. apríl, að bókuð hefðu verið hjá skjalaverði:

[13:05]

Útbýting þingskjala:


Björgunar- og hreinsunarstarf vegna strands Víkartinds.

Beiðni MF o.fl. um skýrslu, 548. mál. --- Þskj. 902.

[13:05]


Úrskurðarnefnd í málefnum neytenda, frh. fyrri umr.

Þáltill. SvanJ o.fl., 383. mál. --- Þskj. 672.

[13:06]


Rannsókn á brennsluorku olíu, frh. fyrri umr.

Þáltill. GE, 421. mál. --- Þskj. 723.

[13:07]


Erlendar skuldir þjóðarinnar, frh. fyrri umr.

Þáltill. PHB, 431. mál. --- Þskj. 735.

[13:07]


Efling iðnaðar sem nýtir ál við framleiðslu sína, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÁRÁ o.fl., 447. mál. --- Þskj. 759.

[13:08]


Aukin hlutdeild almennings í atvinnurekstri, frh. fyrri umr.

Þáltill. EKG o.fl., 469. mál. --- Þskj. 795.

[13:08]


Slit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands, frh. 1. umr.

Frv. EOK o.fl., 482. mál. --- Þskj. 813.

[13:09]


Seðlabanki Íslands, frh. 1. umr.

Frv. GÁS o.fl., 369. mál (starfskjör bankastjóra). --- Þskj. 647.

[13:09]


Endurskoðendur, 3. umr.

Stjfrv., 214. mál (heildarlög). --- Þskj. 906.

Enginn tók til máls.

[13:11]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 931).


Sala notaðra ökutækja, 3. umr.

Stjfrv., 148. mál (leyfisbréf, eftirlit o.fl.). --- Þskj. 903.

Enginn tók til máls.

[13:11]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 932).


Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna, 3. umr.

Stjfrv., 414. mál (rekstrarleyfi). --- Þskj. 715.

Enginn tók til máls.

[13:12]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 933).

Fundi slitið kl. 13:13.

---------------