Fundargerð 121. þingi, 104. fundi, boðaður 1997-04-16 23:59, stóð 15:43:25 til 16:15:06 gert 16 16:31
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

104. FUNDUR

miðvikudaginn 16. apríl,

að loknum 103. fundi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[Fundarhlé. --- 15:43]


Búfjárhald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 522. mál (forðagæsla, merking o.fl.). --- Þskj. 874.

[15:56]


Afréttarmálefni, fjallskil o.fl., frh. 1. umr.

Stjfrv., 523. mál (örmerki). --- Þskj. 875.

[15:59]


Suðurlandsskógar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 524. mál. --- Þskj. 876.

[16:00]


Stefnumótun í menntunarmálum í landbúnaði, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÁE o.fl., 377. mál. --- Þskj. 662.

[16:00]


Takmörkun á hrossabeit, frh. fyrri umr.

Þáltill. HG, 507. mál. --- Þskj. 851.

[16:02]


Skógræktaráætlun, frh. fyrri umr.

Þáltill. StG o.fl., 546. mál. --- Þskj. 900.

[16:02]


Lánasjóður íslenskra námsmanna, frh. 1. umr.

Stjfrv., 531. mál (endurgreiðsla o.fl.). --- Þskj. 885.

[16:03]


Þjóðminjalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 502. mál (stjórnskipulag o.fl.). --- Þskj. 842.

[16:03]


Háskólar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 533. mál. --- Þskj. 887.

[16:04]


Kennara- og uppeldisháskóli Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 532. mál. --- Þskj. 886.

[16:04]


Skoðun kvikmynda og bann við ofbeldismyndum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 534. mál (sjónvarpsstöðvar, tölvuleikir). --- Þskj. 888.

[16:05]


Bæjanöfn, frh. 1. umr.

Stjfrv., 535. mál (örnefnanefnd). --- Þskj. 889.

[16:05]


Örnefnastofnun Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 536. mál. --- Þskj. 890.

[16:06]


Lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara, frh. 1. umr.

Stjfrv., 542. mál (heildarlög). --- Þskj. 896.

[16:06]


Íþróttalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 543. mál (heildarlög). --- Þskj. 897.

[16:07]


Útvarpslög, frh. 1. umr.

Frv. MÁ og SvanJ, 345. mál (ráðning starfsfólks við dagskrá). --- Þskj. 617.

[16:08]


Afmæli Sinfóníuhljómsveitar Íslands, frh. fyrri umr.

Þáltill. SK og SvG, 423. mál. --- Þskj. 727.

[16:08]


Endurskoðun kennsluhátta, frh. fyrri umr.

Þáltill. HjÁ o.fl., 432. mál. --- Þskj. 736.

[16:09]


Aðgangur að íslenskum handritum, frh. fyrri umr.

Þáltill. VS og JónK, 553. mál. --- Þskj. 911.

[16:09]


Bókaútgáfa, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÓÖH o.fl., 559. mál. --- Þskj. 917.

[16:13]

Fundi slitið kl. 16:15.

---------------