Ferill 226. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 226 . mál.


408. Nefndarálitum frv. til lánsfjáraukalaga fyrir árið 1996.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.    Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 17. des. 1996.Vilhjálmur Egilsson,

Ágúst Einarsson.

Steingrímur J. Sigfússon,


form., frsm.

með fyrirvara.Valgerður Sverrisdóttir.

Einar Oddur Kristjánsson.

Pétur H. Blöndal.Jón Baldvin Hannibalsson.

Gunnlaugur M. Sigmundsson.

Árni R. Árnason.