Ferill 344. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996–97. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 344 . mál.


964. Nefndarálitum frv. til l. um gerð samninga um hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Áslaugu Guðjónsdóttur og Skarphéðin Berg Steinarsson frá fjármálaráðuneyti. Þá barst nefndinni umsögn um málið frá Ferðamálaráði Íslands.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 17. apríl 1997.Ágúst Einarsson,

Valgerður Sverrisdóttir.

Sólveig Pétursdóttir.


varaform., frsm.Steingrímur J. Sigfússon.

Pétur H. Blöndal.

Einar Oddur Kristjánsson.Þóra Sverrisdóttir.