1998-02-24 13:56:44# 122. lþ.#F 74.#2. fundur. Stjórn fiskveiða., til 13:57:06| A gert 24 20:1
[prenta uppsett í dálka] 74. fundur

Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Frv. KHG, 189. mál (handfæraveiðar, veiðiskylda, krókaveiðar o.fl.). --- Þskj. 191.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:56]

Frv. vísað til 2. umr. með 34 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.