1998-02-24 13:57:08# 122. lþ.#F 74.#3. fundur. Stjórn fiskveiða., til 13:57:35| A gert 24 20:1
[prenta uppsett í dálka] 74. fundur

Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Frv. KHG o.fl., 236. mál (brottfall laga). --- Þskj. 269.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:57]

Frv. vísað til 2. umr. með 33 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.