1998-02-24 13:58:06# 122. lþ.#F 74.#5. fundur. Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum., til 13:58:33| A gert 24 20:1
[prenta uppsett í dálka] 74. fundur

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum, frh. 1. umr.

Frv. SJS o.fl., 263. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 330.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:58]

Frv. vísað til 2. umr. með 34 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.