1998-02-24 13:58:34# 122. lþ.#F 74.#6. fundur. Áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins., til 13:59:03| A gert 24 20:1
[prenta uppsett í dálka] 74. fundur

Áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins, frh. fyrri umr.

Þáltill. HG, 269. mál. --- Þskj. 337.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:58]

Till. vísað til síðari umr. með 34 shlj. atkv.

Till. vísað til sjútvn. án atkvgr.