1998-02-24 13:59:03# 122. lþ.#F 74.#7. fundur. Rannsókn á áhrifum dragnótaveiða., til 13:59:29| A gert 24 20:1
[prenta uppsett í dálka] 74. fundur

Rannsókn á áhrifum dragnótaveiða, frh. fyrri umr.

Þáltill. GE o.fl., 308. mál. --- Þskj. 383.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:59]

Till. vísað til síðari umr. með 34 shlj. atkv.

Till. vísað til sjútvn. án atkvgr.