1998-02-24 13:59:30# 122. lþ.#F 74.#8. fundur. Stjórn fiskveiða., til 13:59:52| A gert 24 20:1
[prenta uppsett í dálka] 74. fundur

Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Frv. KHG, 487. mál (frysti- og vinnsluskip). --- Þskj. 830.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:59]

Frv. vísað til 2. umr. með 34 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.