Útbýting 122. þingi, 57. fundi 1998-02-03 15:56:36, gert 3 19:46

Ríkisreikningur 1996, 97. mál, nál. fjárln., þskj. 749.