Útbýting 122. þingi, 72. fundi 1998-02-19 11:46:25, gert 19 18:16

Bifreiðakaup ráðuneyta, 365. mál, svar fjmrh., þskj. 817.

Dómstólar, 176. mál, brtt. allshn., þskj. 822.