Útbýting 122. þingi, 74. fundi 1998-02-24 15:56:01, gert 24 20:1

Gjaldþrotaskipti, 389. mál, nál. allshn., þskj. 845.

Kosningar til sveitarstjórna, 225. mál, brtt. GÁS, þskj. 848.