1998-03-03 15:09:07# 122. lþ.#F 76.#12. fundur. Kosningar til sveitarstjórna., til 15:42:34| L gert 4 8:45
[prenta uppsett í dálka] 76. fundur, 122. lþ.

Kosningar til sveitarstjórna, 3. umr.

Stjfrv., 225. mál (heildarlög). --- Þskj. 851, brtt. 840, 848 og 860.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:08]

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 860. --- Afbrigði samþ. með 47 shlj. atkv.

[15:09]

Frsm. félmn. (Kristín Ástgeirsdóttir):


[15:12]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[15:20]

Útbýting þingskjala:

[15:21]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[15:27]

Frsm. félmn. (Kristín Ástgeirsdóttir) (andsvar):


[15:28]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[15:29]

Frsm. félmn. (Kristín Ástgeirsdóttir) (andsvar):


[15:30]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[15:30]

Ögmundur Jónasson:


[15:34]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson):


[15:38]

Frsm. félmn. (Kristín Ástgeirsdóttir) (andsvar):


[15:40]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson) (andsvar):