1998-03-05 14:06:11# 122. lþ.#F 80.#4. fundur. Flutningur ríkisstofnana., til 14:06:47| A gert 6 15:8
[prenta uppsett í dálka] 80. fundur, 122. lþ.

Flutningur ríkisstofnana, frh. fyrri umr.

Þáltill. HG o.fl., 390. mál. --- Þskj. 708.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:06]

Till. vísað til síðari umr. með 32 shlj. atkv.

Till. vísað til allshn. án atkvgr.