1998-03-05 14:07:15# 122. lþ.#F 80.#6. fundur. Hámarkstími til að svara erindum., til 14:07:43| A gert 6 15:8
[prenta uppsett í dálka] 80. fundur, 122. lþ.

Hámarkstími til að svara erindum, frh. fyrri umr.

Þáltill. GMS, 405. mál. --- Þskj. 726.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:07]

Till. vísað til síðari umr. með 34 shlj. atkv.

Till. vísað til allshn. án atkvgr.