1998-03-05 14:08:14# 122. lþ.#F 80.#8. fundur. Innlend metangasframleiðsla., til 14:08:44| A gert 6 15:8
[prenta uppsett í dálka] 80. fundur, 122. lþ.

Innlend metangasframleiðsla, frh. fyrri umr.

Þáltill. KPál o.fl., 357. mál. --- Þskj. 557.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:08]

Till. vísað til síðari umr. með 35 shlj. atkv.

Till. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.