1998-03-09 15:17:51# 122. lþ.#F 82.#2. fundur. Vopnalög., til 15:19:54| A gert 9 22:16
[prenta uppsett í dálka] 82. fundur, 122. lþ.

Vopnalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 175. mál. --- Þskj. 175, nál. 865, brtt. 866.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:18]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 866,1--11 samþ. með 43 shlj. atkv.

2.--40. gr., svo breyttar, samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.