1998-03-24 14:10:09# 122. lþ.#F 93.#4. fundur. Umferðarlög., til 14:11:17| A gert 16 13:36
[prenta uppsett í dálka] 93. fundur, 122. lþ.

Umferðarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 341. mál (ábyrgðar- og slysatryggingar, síðara frv.). --- Þskj. 430, nál. 985.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:10]

1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 35 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.