1998-03-31 14:55:43# 122. lþ.#F 99.#6. fundur. Réttur til veiða og vinnslu afla í fiskveiðilandhelgi Íslands., til 14:59:12| A gert 1 7:58
[prenta uppsett í dálka] 99. fundur, 122. lþ.

Réttur til veiða og vinnslu afla í fiskveiðilandhelgi Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 340. mál (heildarlög). --- Þskj. 429, nál. 1027, brtt. 1028.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:56]

1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 1028,1 samþ. með 40 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

5.--6. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 1018,2 samþ. með 40 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

8.--16. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 1028,3 (ný fyrirsögn) samþ. með 39 shlj. atkv.

Frv. vísað til 3. umr. með 41 shlj. atkv.