Útbýting 122. þingi, 99. fundi 1998-03-31 13:33:43, gert 6 10:34

Almannavarnir, 635. mál, frv. ÁE, þskj. 1091.

Grunnskóli, 636. mál, frv. SvG o.fl., þskj. 1092.

Sjóður í vörslu sjávarútvegsráðuneytis, 633. mál, fsp. ÁE, þskj. 1089.

Skattlagning framlaga úr kjaradeilusjóðum, 631. mál, þáltill. SJóh o.fl., þskj. 1087.

Verðjöfnun á raforku, 632. mál, fsp. SvG, þskj. 1088.