1998-04-15 16:07:51# 122. lþ.#F 104.#8. fundur. Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga., til 16:08:16| A gert 15 18:46
[prenta uppsett í dálka] 104. fundur, 122. lþ.

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga, frh. 1. umr.

Stjfrv., 655. mál (geymsla áunnins réttar o.fl.). --- Þskj. 1128.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:08]

Frv. vísað til 2. umr. með 41 shlj. atkv.

Frv. vísað til félmn. án atkvgr.