1998-04-21 13:47:36# 122. lþ.#F 108.#2. fundur. Flutningskostnaður olíuvara., til 13:48:05| A gert 22 16:25
[prenta uppsett í dálka] 108. fundur, 122. lþ.

Flutningskostnaður olíuvara, frh. 1. umr.

Stjfrv., 660. mál (flokkun olíu). --- Þskj. 1133.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:47]

Frv. vísað til 2. umr. með 35 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.