1998-04-21 16:28:39# 122. lþ.#F 108.#5. fundur. Loftferðir., til 17:30:10| F gert 22 8:22
[prenta uppsett í dálka] 108. fundur, 122. lþ.

Loftferðir, frh. 3. umr.

Stjfrv., 201. mál (heildarlög). --- Þskj. 1099, frhnál. 1182, brtt. 1100.

[16:29]

Frsm. meiri hluta samgn. (Einar K. Guðfinnsson):


[16:40]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[16:41]

Frsm. meiri hluta samgn. (Einar K. Guðfinnsson) (andsvar):


[16:42]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[16:43]

Útbýting þingskjals:

[16:44]

Frsm. minni hluta samgn. (Guðmundur Árni Stefánsson):