1998-04-22 13:39:15# 122. lþ.#F 109.#1. fundur. Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála., til 13:40:31| A gert 22 16:8
[prenta uppsett í dálka] 109. fundur, 122. lþ.

Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála, frh. 2. umr.

Stjfrv., 509. mál (gjald af flugvélabensíni). --- Þskj. 879, nál. 1136.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:39]

1. gr. samþ. með 35 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 35 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 34 shlj. atkv.