1998-04-22 13:45:48# 122. lþ.#F 109.#4. fundur. Listskreytingar opinberra bygginga., til 13:47:50| A gert 22 16:8
[prenta uppsett í dálka] 109. fundur, 122. lþ.

Listskreytingar opinberra bygginga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 446. mál (heildarlög). --- Þskj. 773, nál. 1200.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:46]

1. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1200 (ný 3. gr.) samþ. með 38 shlj. atkv.

4.--10. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 37 shlj. atkv.