1998-04-29 22:27:31# 122. lþ.#F 114.#1. fundur. Sveitarstjórnarlög., til 02:50:51| F gert 1 11:53
[prenta uppsett í dálka] 114. fundur, 122. lþ.

Sveitarstjórnarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 288. mál (heildarlög). --- Þskj. 359, nál. 1192 og 1275, brtt. 1193 og 1276.

[22:27]

Pétur H. Blöndal:


[22:37]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[22:40]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[22:42]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[22:44]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[22:44]

Ágúst Einarsson (andsvar):


[22:47]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[22:48]

Ágúst Einarsson (andsvar):


[22:51]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[22:52]

Árni R. Árnason:


[23:01]

Ágúst Einarsson (andsvar):


[23:03]

Árni R. Árnason (andsvar):


[23:05]

Ágúst Einarsson (andsvar):


[23:07]

Árni R. Árnason (andsvar):


[23:09]

Össur Skarphéðinsson (um fundarstjórn):


[23:12]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


[23:13]

Ágúst Einarsson (um fundarstjórn):


[23:15]

Ásta R. Jóhannesdóttir (um fundarstjórn):


[23:18]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


[23:18]

Lúðvík Bergvinsson (um fundarstjórn):


[23:19]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


[23:20]

Össur Skarphéðinsson (um fundarstjórn):


[23:21]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


[23:22]

Steingrímur J. Sigfússon (um fundarstjórn):


[23:23]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


[23:24]

Svanfríður Jónasdóttir:


[00:48]

Útbýting þingskjala:

[00:49]

Frsm. minni hluta félmn. (Rannveig Guðmundsdóttir) (um fundarstjórn):


[00:50]

Forseti (Sturla Böðvarsson):


[00:51]

Svavar Gestsson (um fundarstjórn):


[00:52]

Ágúst Einarsson (um fundarstjórn):


[00:55]

Frsm. minni hluta félmn. (Rannveig Guðmundsdóttir) (um fundarstjórn):


[00:56]

Forseti (Sturla Böðvarsson):


[00:57]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


[01:52]

Svavar Gestsson (um fundarstjórn):


[01:55]

Forseti (Guðni Ágústsson):


[01:56]

Ágúst Einarsson (um fundarstjórn):


[01:59]

Ögmundur Jónasson (um fundarstjórn):


[02:03]

Steingrímur J. Sigfússon (um fundarstjórn):


[02:06]

Frsm. minni hluta félmn. (Rannveig Guðmundsdóttir) (um fundarstjórn):


[02:09]

Össur Skarphéðinsson (um fundarstjórn):


[02:11]

Forseti (Guðni Ágústsson):


[02:12]

Frsm. minni hluta félmn. (Rannveig Guðmundsdóttir) (um fundarstjórn):


[02:13]

Svavar Gestsson (um fundarstjórn):


[02:13]

Forseti (Guðni Ágústsson):


[02:14]

Ágúst Einarsson (um fundarstjórn):


[02:16]

Guðmundur Árni Stefánsson: