1998-04-30 13:51:31# 122. lþ.#F 115.#1. fundur. Sveitarstjórnarlög., til 19:04:14| F gert 6 17:49
[prenta uppsett í dálka] 115. fundur, 122. lþ.

Sveitarstjórnarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 288. mál (heildarlög). --- Þskj. 359, nál. 1192 og 1275, brtt. 1193 og 1276.

[13:51]

Össur Skarphéðinsson (frh.):


[14:35]

Árni M. Mathiesen (andsvar):


[14:37]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[14:38]

Árni M. Mathiesen (andsvar):


[14:40]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[14:42]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[14:44]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[14:45]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[14:47]

Sighvatur Björgvinsson:


[15:48]

Umhverfisráðherra (Guðmundur Bjarnason) (andsvar):


[15:51]

Sighvatur Björgvinsson (andsvar):


[15:53]

Umhverfisráðherra (Guðmundur Bjarnason) (andsvar):


[15:56]

Sighvatur Björgvinsson (andsvar):


[15:59]

Siv Friðleifsdóttir (andsvar):


[16:01]

Sighvatur Björgvinsson (andsvar):


[16:03]

Siv Friðleifsdóttir (andsvar):


[16:04]

Sighvatur Björgvinsson (andsvar):


[16:05]

Útbýting þingskjala:

[16:06]

Steingrímur J. Sigfússon:


[16:30]

Valgerður Sverrisdóttir (andsvar):


[16:31]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[16:33]

Frsm. minni hluta félmn. (Rannveig Guðmundsdóttir) (andsvar):


[16:35]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[16:37]

Frsm. minni hluta félmn. (Rannveig Guðmundsdóttir) (andsvar):


[16:41]

Kristján Pálsson (andsvar):


[16:41]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[16:42]

Kristján Pálsson (andsvar):


[16:44]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[16:45]

Lúðvík Bergvinsson:


[17:34]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[17:36]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[17:38]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[17:39]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[17:40]

Umhverfisráðherra (Guðmundur Bjarnason) (andsvar):


[17:43]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[17:45]

Umhverfisráðherra (Guðmundur Bjarnason) (andsvar):


[17:48]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[17:49]

Kristín Ástgeirsdóttir (andsvar):


[17:51]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[17:53]

Kristín Ástgeirsdóttir (andsvar):


[17:55]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[17:56]

Útbýting þingskjala:

[17:58]

Ágúst Einarsson:


[19:03]

Útbýting þingskjala: