Fjarvistarleyfi 122. þingi, 131. fundi 19., gert 20 13:13

Ágúst Einarsson, 11. þm. Reykn.,

Ásta R. Jóhannesdóttir, 18. þm. Reykv.,

Egill Jónsson, 3. þm. Austurl.,

Friðrik Sophusson, 2. þm. Reykv.,

Lára Margrét Ragnarsdóttir, 6. þm. Reykv.,

Stefán Guðmundsson, 3. þm. Norðurl. v.