1998-05-28 11:23:02# 122. lþ.#F 135.#11. fundur. Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða., til 11:25:08| A gert 29 11:31
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 122. lþ.

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 544. mál (heildarlög). --- Þskj. 929, nál. 1278, brtt. 1279.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:23]

1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

2.--6. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1279,1--8 samþ. með 45 shlj. atkv.

7.--34. gr., svo breyttar, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1279,9 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.