1998-05-28 11:25:13# 122. lþ.#F 135.#12. fundur. Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd., til 11:27:46| A gert 29 11:31
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 122. lþ.

Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd, frh. 2. umr.

Stjfrv., 558. mál. --- Þskj. 947, nál. 1277.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:25]

1. gr. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖS.

1 þm. (ÖJ) greiddi ekki atkv.

19 þm. (ÁE, BH, EgJ, EOK, GE, GB, GÁS, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PP, PHB, SP, SJS, VE) fjarstaddir.

2.--4. gr. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP.

1 þm. (ÖJ) greiddi ekki atkv.

22 þm. (ArnbS, ÁE, BH, EgJ, EOK, GE, GB, GÁS, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PP, PHB, SF, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1 í nál. 1277 samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖS.

1 þm. (ÖJ) greiddi ekki atkv.

19 þm. (ÁE, ÁJ, BH, EOK, GB, GÁS, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PP, PHB, SF, SP, SJS, VE) fjarstaddir.

5. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, RA, RG, SighB, SAÞ, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖS.

1 þm. (ÖJ) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ÁE, ÁJ, BH, EOK, GB, GÁS, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PP, PHB, SJóh, SF, SP, SJS, VE) fjarstaddir.

6.--10. gr. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, RA, RG, SJóh, SAÞ, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖS.

1 þm. (ÖJ) greiddi ekki atkv.

19 þm. (ÁE, BH, EOK, GB, GÁS, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PP, PHB, SighB, SF, SP, SJS, VE) fjarstaddir.

Brtt. 2 í nál. 1277 samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, RA, RG, SJóh, SAÞ, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖS.

1 þm. (ÖJ) greiddi ekki atkv.

19 þm. (ÁE, BH, EOK, GB, GÁS, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PP, PHB, SighB, SF, SP, SJS, VE) fjarstaddir.

11. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, RA, RG, SJóh, SAÞ, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖS.

1 þm. (ÖJ) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, EOK, GE, GB, GÁS, IP, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PP, PHB, SighB, SF, SP, SJS, VE) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, KF, KÁ, KB, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, RA, RG, SJóh, SAÞ, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖS.

1 þm. (ÖJ) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ÁE, BH, EOK, GB, GÁS, IP, JónK, KHG, KH, LB, ÓE, PP, PHB, SighB, SF, SP, SJS, VE) fjarstaddir.