1998-05-28 11:27:50# 122. lþ.#F 135.#13. fundur. Stjórn fiskveiða og Þróunarsjóður sjávarútvegsins., til 11:29:15| A gert 29 11:31
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 122. lþ.

Stjórn fiskveiða og Þróunarsjóður sjávarútvegsins, frh. 2. umr.

Frv. ÁRÁ, 639. mál (krókaveiðar). --- Þskj. 1095, nál. 1280.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:28]

1. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1280 samþ. með 42 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

3.--4. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.