Útbýting 122. þingi, 131. fundi 1998-05-19 16:35:36, gert 20 13:13

Sveitarstjórnarlög, 288. mál, brtt. HG o.fl., þskj. 1416.