Útbýting 122. þingi, 135. fundi 1998-05-28 12:45:50, gert 29 11:31

Áfengislög, 478. mál, brtt. JóhS og BH, þskj. 1434.

Loftferðir, 201. mál, brtt. EKG, þskj. 1433.

Ríkisstyrktar hafnaframkvæmdir samkvæmt hafnaáætlun 1997--2000, 692. mál, svar samgrh., þskj. 1430.

Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd, 558. mál, brtt. SJS, þskj. 1453.